Kouření

Užívání tabáku je dnes pandemií, v České republice je kouření příčinou téměř pětiny všech úmrtí. Kromě nádorových a respiračních onemocnění způsobuje i kardiovaskulární onemocnění.

Tabákový kouř poškozuje cévní stěnu, kuřáci mají často poruchy metabolismu lipidů a sklon ke zvýšené koagulaci krve. Bylo prokázáno, že kouření má vliv na shlukování destiček, zvyšuje viskozitu krve, riziko trombózy a tím úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění.

Přitom kouření patří mezi ovlivnitelné faktory vzniku kardiovaskulárních onemocnění. Přestat má smysl v každém věku, riziko se vždy sníží, i když logicky platí, že čím dříve kuřák přestane kouřit, tím většímu riziku se vyhne. Během 12–18 měsíců po úspěšném ukončení kouření většina zvýšeného kardiovaskulárního rizika vymizí; za tři až pět let je již bývalý kuřák ohrožen kardiovaskulárními příhodami stejnou měrou jako nekuřák. Na odvykání kouření existuje několik způsobů, obraťte se proto na Vašeho ošetřujícího lékaře. I mnohé zdravotní pojišťovny mají své programy na podporu odvykání kouření.

Otestujte se

A zjistěte, zda jste v rizikové skupině

Otestujte se Koupit ZDE
Fruitflow Generica

Přihlásit se k odběru novinek