Nadváha, obezita

Obezita a nadváha mohou způsobit řadu nejrůznějších zdravotních problémů, k nimž patří i kardiovaskulární onemocnění.

Stupeň rizika vzniku těchto onemocnění závisí na způsobu rozložení tělesného tuku a také na tom, o kolik reálná hmotnost jedince přesahuje hmotnost ideální. Svou roli hraje také velikost váhového přírůstku v dospělosti.

U obézních lidí je častěji diagnostikována zvýšená hladina triglyceridů (krevních tuků) a cholesterolu. Tento profil je charakteristický pro jedince, kterým se většina tělesného tuku ukládá v oblasti břicha (postava typu „jablko", tzv. břišní obezita), a prokazatelně souvisí se zvýšeným rizikem vzniku ischemické choroby srdeční.

Pro výpočet zdravé hmotnosti se využívá index tělesné hmotnosti (BMI - Body Mass Index), což je poměr mezi váhou a výškou člověka. Hodnotu BMI vypočítáme tak, že váhu jedince v kilogramech vydělíme druhou mocninou jeho výšky v metrech (kg / m)2).

O nadváze hovoříme v případě, že se index BMI rovná 25 nebo tuto hodnotu přesáhne. Od hodnoty 30 a výše se pak jedná o obezitu. Hodnoty BMI v rozsahu mezi 18,5 a 24,9 se obvykle považují za "zdravé", nicméně člověk, jehož index BMI se pohybuje mezi 25 až 29,9, je už vystaven „zvýšenému riziku" vzniku chorob, které s nadváhou souvisí.

Tabulka na výpočet nadváhy, obezity:

BODY MASS INDEX - BMI
<18,5

podváha

18,5–24,9

zdravá hmotnost

25–29,9

nadváha

≥30

obezita

Z hodnoty BMI však není možné usoudit, jakým způsobem je tuk v těle rozložen, což je velice důležité – nadměrné množství tukových zásob v oblasti břicha totiž může vyústit v závažné zdravotní problémy.

Při zjišťování způsobu rozložení tuku v těle se můžeme dobře orientovat podle obvodu pasu. Činí-li obvod pasu u muže 94–102 cm a u ženy 80–88 cm, znamená to, že množství tuku uloženého v břišní oblasti je u daných jedinců příliš velké. V důsledku toho jsou vystaveni vyššímu riziku vzniku zdravotních potíží i v případě, že hodnota jejich BMI je zcela nebo téměř normální.

Většinu z těchto problémů však lze výrazně zlepšit již pomocí relativně malého váhového úbytku (10–15%), zejména v případě, že zároveň dojde ke zvýšení fyzické aktivity. Léčba nadváhy by měla proto zahrnovat především dietní opatření a přiměřenou fyzickou aktivitu vzhledem ke zdravotnímu stavu.

Otestujte se

A zjistěte, zda jste v rizikové skupině

Otestujte se Koupit ZDE
Fruitflow Generica

Přihlásit se k odběru novinek