Rodinná anamnéza kardiovaskulárních onemocnění

Ukazatelem genetické, tedy dědičné náchylnosti kardiovaskulárních onemocnění je přítomnost tohoto onemocnění alespoň u jednoho blízkého příbuzného (otec, matka, sourozenci) do 60 let věku.

Příslušnost k mužskému pohlaví rovněž představuje zvýšené kardiovaskulární riziko, přinejmenším do určitého věku. Ženy jsou do menoupazy v nižším riziku díky ochraně estrogenů, po menopauze, kdy hladina těchto hormonů klesá, se ovšem riziko žen zvyšuje a vyrovnává se s mužským rizikem ve věkové skupině 70-79 roků.

Rodinná anamnéza, čili genetická predispozice kardiovaskulárních onemocnění patří mezi tzv. neovlivnitelné faktory. Jestliže má někdo vysokou míru těchto neovlivnitelných faktorů, pak tím více by se měl snažit zmírnit rizika, která může ovlivnit, jako je nadváha, kouření, stres, nedostatek pohybu a strava.

Je třeba připustit, že v rodině se „dědí“ i faktory, které nejsou zcela podloženy geneticky – např. způsoby stravování, denní pohyb.

Otestujte se

A zjistěte, zda jste v rizikové skupině

Otestujte se Koupit ZDE
Fruitflow Generica

Přihlásit se k odběru novinek